MADAME MERILLOU


STYLIST: Camilla Wordie

PHOTOGRAPHER: Tasos Gaitanos

PRODUCE: Madame Merillou